achtergrondplaatje

Werkwijze

Teamcoaching
Na de intake wonen we in overleg een aantal teambijeenkomsten bij. De eerste gebruiken we vooral om te observeren. Tijdens de volgende bijeenkomsten grijpt de teamcoach - waar nodig - actief in. Dat doet hij via interventies: onderbrekingen om jullie een spiegel voor te houden en te laten zien wat er op dat moment gebeurt, en hoe het anders kan.

We coachen graag in het ‘hier en nu’. Praten over het verleden – hoe het zo gekomen is – beschrijft vooral herinneringen. Of het leidt vooral tot verdedigend gedrag en zelfrechtvaardiging; beide helpen je niet voouit. Filosoferen over hoe het in de toekomst beter zou kunnen, is vooral fantasie. Maar als er in een team iets aan de hand is, merk je dat altijd en heel concreet in het hier en nu. Dát is de realiteit, en díe pakken we bij de strot. Want daar vinden de effectieve doorbraken en verbeteringen plaats!

Personal coaching
Tijdens onze personal coaching sessies gaan we verder dan alleen het stellen van vragen en het vinden van antwoorden. Het gaat ook om voelen, ervaren en om het doorbreken van patronen. Waarbij we fundamenteel geloven in jouw autonomie, jouw zelflerend en zelfsturend vermogen.
Een coachingstraject is natuurlijk altijd maatwerk, maar bestaat gemiddeld uit 5 tot 7 sessies. Die sessies hebben als doel om je in korte tijd te leren patronen te herkennen, en ander gedrag te ontwikkelen.

Samen met een professionele coach van Picaro Forza! onderzoek je wat nu precies de kern van je vraag is, en welke route voor jou het meeste resultaat heeft. Je krijgt duidelijke handvaten om actuele situaties het hoofd te bieden, en om je oude patronen te doorbreken. Daardoor nemen je zelfinzicht en zelfsturend vermogen toe.
Picaro Forza! Training & Coaching | 06 - 42 42 52 94 | picaro.forza@gmail.com | Oude Goirleseweg 166-168 5025 SC Tilburg